English

 

Anmälan och Gruppindelning

Statistisk modellering av extremvärden, vt2 2019

namn(tid/plats)grupperstudenter
Laboration 1
   Lab 1 ( Monday 13 May, 8-11 am in MH:230 )14/2014/20
   Lab 1 ( Monday 13 May, 8-11 am in MH:231 )6/206/20
   Lab 1 ( Tuesday 14 May, 8-11 am in MH:230 )10/2010/20
Laboration 2
   Lab 2 ( Friday 24 May, 8-11 am in MH:230 )7/207/20
   Lab 2 ( Monday 20 May 8-11 am in MH:231 )7/207/20
   Lab 2 ( Monday 20 May, 8-11 am in MH:230 )13/2013/20
Laboration 3
   Lab 3 ( Monday 27 May 8-11 am in MH:230 )16/2016/20
   Lab 3 ( Monday 27 May 8-11 am in MH:231 )8/208/20
   Lab 3 ( Wednesday 29 May 13-16 (pm) in MH:230 )3/203/20

tidigare anmälda studenter:

Lab 1 (Monday 13 May, 8-11 am in MH:230)

tpi15las  
el6287wa-s  
ti2847ra-s  
eb4814ed-s  
fte13ako  
tpi15ngr  
pol15sem  
ppe14fve  
tfy13ama  
eko14awe  
he3658st-s  
jo6144st-s  
ja6512la-s  
nat15hol  

Lab 1 (Monday 13 May, 8-11 am in MH:231)

mhi12egu  
ine15aal  
ine15lry  
tna14jwe  
mi3288ar-s  
ine15fol  

Lab 1 (Tuesday 14 May, 8-11 am in MH:230)

mat10tsa  
ine14jab  
ine14ith  
tfy15gol  
ine14ffr  
th2312ha-s  
ed3070da  
cek11jpe  
eko13nbe  
ma5126da-s  

Lab 2 (Friday 24 May, 8-11 am in MH:230)

ppe14fve  
pol15sem  
ed3070da  
th2312ha-s  
cek11jpe  
eko13nbe  
mi3288ar-s  

Lab 2 (Monday 20 May 8-11 am in MH:231)

mhi12egu  
ine15aal  
ine15lry  
tna14jwe  
ine14ffr  
ma5126da-s  
ine15fol  

Lab 2 (Monday 20 May, 8-11 am in MH:230)

mat10tsa  
tpi15las  
el6287wa-s  
ti2847ra-s  
eb4814ed-s  
fte13ako  
tpi15ngr  
tfy13ama  
eko14awe  
he3658st-s  
jo6144st-s  
ja6512la-s  
nat15hol  

Lab 3 (Monday 27 May 8-11 am in MH:230)

mat10tsa  
tpi15las  
el6287wa-s  
ti2847ra-s  
eb4814ed-s  
fte13ako  
tpi15ngr  
pol15sem  
ppe14fve  
tfy13ama  
eko14awe  
he3658st-s  
jo6144st-s  
ja6512la-s  
nat15hol  
ma5126da-s  

Lab 3 (Monday 27 May 8-11 am in MH:231)

mhi12egu  
ine15aal  
ine15lry  
tna14jwe  
ine14ffr  
th2312ha-s  
ed3070da  
ine15fol  

Lab 3 (Wednesday 29 May 13-16 (pm) in MH:230)

eko13nbe  
cek11jpe  
mi3288ar-s